„Будителска” инициатива в Деня на будителите!

Образователен център Медиа” организира уникална „будителска” инициатива в Деня на будителите (1 ноември), чиято цел е да събуди желанието за творчество в децата и възрастните. Специално изрисувано пано в City Center Sofia и магазина на Mr.Bricolage ще посреща минаващите възрастни и деца, като ги приканва да участват в нетрадиционна фотосесия.