Adopt a wild penguin

Групата по английски език Messages 2, състояща се от 6 ученици в 5 клас, реши да осинови малко пингвинче. Идеята е на Естела. Групата ще дарява символична сума всеки месец в Световния фонд за дивата природа, след което тя ще получи сертификат за осиновяване и редовна обратна информация за състоянието и развитието на животинчето. Фондът ще изпрати на осиновителите плюшена играчка в знак на благодарност и съпричастност. Тази инициатива ще спомогне за намаляване на нелегалния риболов и ще формира ново отношение на възрастните и децата към животните.

WWF (Световният фонд за дивата природа)  е международна неправителствена организация, създадена в Швейцария през 1961 година от природозащитници. Дейността на Фонда е свързана с проекти срещу влошаване състоянието на околната среда. Осиновяването на животни е една от техните дейности. Всеки може да осинови животно. Можете вие също да станете осиновител, стига да имате добро сърце и да посетите сайта на организацията.