Skip to content

Чуждоезиково обучение

Във “ВѢди Макрина” се стараем да развиваме чуждоезиковите умения на нашите деца и възрастни курсисти в една предразполагаща среда, която прави ученето едновременно приятно и максимално резултатно. Затова и езиковият ни център се радва на утвърдени традиции и доверие сред учениците ни.

Предлагаме курсове и индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и други езици, сертификатна подготовка, помощ по учебния материал в училище.

“Учим, за да прилагаме” – това е водещият принцип в работата ни с курсистите!