Уроци и курсове по Испански език

Деца пишат по време на уроци по немски език

Уроци и курсове по Испански език

Образователен център “Веди Макрина” предлага обучение по Испански език във филиалите си “Витоша” и “Младост”. Обучението може да бъде в група или индивидуално и е изцяло съобразено с нивото на владеене на езика от курсиста. Курсовете са разговорни с цел подобряване на комуникативните способности или включват и повече граматика и писане, което ги прави по-подходящи за начинаещи курсисти, които сега се запознават с езика.

Както при обучението по другите чужди езици, при провеждането на уроците по Испански език за деца използваме разнообразни методически и дидактически способи – песни, приказки, групови игри и филми. Целта ни е преподаваните уроци по Испански език да бъдат интересни и забавни за децата.

Курсовете по Испански език за ученици могат да следват избрана от нас учебна система или да бъдат в подкрепа на изучаването на езика в училище. 

Взимаме и водим от/до училище учениците от близките до филиалите училища. 

Запишете се за уроци и курсове по Испански език!

За повече информация за записването може да се свържете с филиалите ни “Витоша” и “Младост”!