Индивидуална подготовка по английски език

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ НИВА: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, Proficiency

   Всеки курсист полага тест за определяне на нивото и на базата на показаното се подготвя индивидуална схема за обучение, съобразена с възможностите му за посещение.

  • Възможност за определяне на бързината и интензивността на преподавания материал
  • Професионална среда 
  • Вдъхновяващи и насърчаващи преподаватели
  • Преподаване на принципа „уча, за да използвам” с цел да предостави трайни практически познания по лесен и вдъхновяващ начин
  • Гъвкава система на обучение, съобразена с индивидуалните нужди

   Езиковото обучение е основано на комуникативната методика, която развива паралелно всички езикови умения – слушане, четене, писане и говорене.