“ВЕДИ МАКРИНА” ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

     На 19.03.2021г. ВЕДИ МАКРИНА ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-4801 по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

     Общата стойност на проекта е 3 456.33 лв.

     Водещата цел проекта е подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки с последиците от пандемията COVID-19.