“ВЕДИ МАКРИНА” ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

      На 14.07.2021г. ВЕДИ МАКРИНА ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.101-1704 по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.101 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II”.

     Общата стойност на проекта е 1 495.17 лв.

     Водещата цел проекта е подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки с последиците от пандемията COVID-19.